Шумораи маҷалла - 3

АҲМАДҶОНИ РАҲМАТЗОД ВА СУННАТИ ДОСТОННАВИСӢ ДАР АДАБИЁТИ МУОСИРИ ТОҶИК

Абдуллоев Р. Х.

Илмҳои филология

БОЗТОБИ МУШКИЛОТИ РӮЗГОР ДАР ПУБЛИТСИСТИКАИ ЛОИҚ ШЕРАЛӢ

Раҷабов Б. М.

Илмҳои филология

ИСЛОҲОТИ БУРЖУАЗӢ ДАР РУСИЯ ВА НАҚШИ ОН ДАР ҲАЁТИ ҚАЗОҚОН ( солҳои 60-80-уми асри ХIХ)

Аскеров А. Г.

Илмҳои таърих ва археология

ИНЪИКОСИ ТАЪРИХИ БАРМАКИЁН ДАР ОСОРИ АКАДЕМИК В.В.БАРТОЛД

Ҳамза Камол, (Камолов Ҳ. Ш.), Ниёзова А. Ӯ.

Илмҳои таърих ва археология

МАВЗӮИ ОИЛАВУ ОИЛАДОРӢ ВА СИМОИ ЗАН ДАР «ПАНЧАКЯНА»т

Ғаффорӣ З. А.

Илмҳои филология

МАСОИЛИ НАҚДУ ТАСҲЕҲИ МУТУНИ ОСОРИ АДАБӢ ДАР ЗАМИНАИ “ФАРҲАНГИ СУРУРӢ”

Султонова Г. А.

Илмҳои филология

МАХСУСИЯТҲОИ КОР БО ЗАНОН ДАР ФАЪОЛИЯТИ ОНЛАЙНИИ МЕНЕҶЕРИ SММ

Тӯхтаева М.М.

Илмҳои филология

МАҲФИЛҲОИ АДАБӢ ВА НАҚДИ ШЕЪР

Аъзамов С.Б.

Илмҳои филология

МУЛЛО ҚУРБОНХОНИ ФИТРАТ ВА МЕРОСИ АДАБИИ Ӯ

Мирзоюнус М.

Илмҳои филология

МУТОБИҚШАВӢ ВА ДАСТОВАРДҲОИ МАРДУМИ НОҲИЯИ МАСТЧОҲ ДАР СОҲАИ ПАХТАКОРӢ (СОЛҲОИ 50-60-УМИ ҚАРНИ XX)

Холова Ф. Ф., Абдуллоев И. Р.

Илмҳои таърих ва археология

САМТҲОИ АСОСИИ СИЁСАТИ ИҶТИМОИИ ДАВЛАТИ ШӮРАВӢ ДАР СОЛҲОИ 1970-1980

Шахбанов А.М.

Илмҳои таърих ва археология

ХУСУСИЯТҲОИ ИСТИФОДАИ КАЛИМАҲОИ ИҚТИБОСӢ ДАР ТАРҶУМАИ К.ЧАЙКИН БАР “БУСТОН”-И САЪДӢ

Шарипова Ш. М.

Илмҳои филология
[12  >>