Ахбори ДДҲБСТ - 2022

МАСОИЛИ ТАҲҚИҚИ АДАБИЁТИ ТОҶИК ДАР МАМОЛИКИ АРАБ

Каримова Шоҳона Толибовна

Илмҳои филология

МАСОИЛИ ТАҲҚИҚИ АДАБИЁТИ ТОҶИК ДАР МАМОЛИКИ АРАБ

Каримова Шоҳона Толибовна

Илмҳои филология

МАСОИЛИ ТАҲҚИҚИ АДАБИЁТИ ТОҶИК ДАР МАМОЛИКИ АРАБ

Каримова Шоҳона Толибовна

Илмҳои филология

ТАДҚИҚИ ТАЪРИХИ ХОНИГАРИИ ҚӮҚАНД ДАР ДАВРАИ ШӮРАВӢ

Турсунов Б.Р.

Илмҳои таърих ва археология

ЧАНД МУЛОҲИЗА ДАР БОРАИ ИСТИЛОҲИ “ИҶТИМОИГАРДОНӢ

Шокиров Т.С.

Илмҳои филология

БАЪЗЕ НАМУНАҲОИ НАҚДИ АДАБӢ ДАР “ТУҲФАИ СОМӢ”-И СОММИРЗОИ САФАВӢ

Маҳмадшоев М.М.

Илмҳои филология

ЧАНД МУЛОҲИЗА ДАР БОРАИ ЯК ВОҲИДИ ФРАЗЕОЛОГӢ

Шарипова Ш.М.

Илмҳои филология

УСУЛҲОИ АСОСИИ ТАРҶУМАИ МАҶОЗ ДАР АСАРИ Ҷ. ЛОНДОНА “МАРТИН ИДЕН” АЗ ЗАБОНИ АНГЛИСӢ БА ТОҶИКӢ

Сайфитдинова М.Р.

Илмҳои филология

ВИЖАГИҲОИ ҒАЗАЛҲОИ ИСТИҚБОЛИИ ВОҚИФИ ЛОҲУРӢ АЗ ҒАЗАЛИЁТИ НАЗИРИИ НИШОПУРӢ

Маҳмудзода О.Б.

Илмҳои филология

МУНОСИБАТҲОИ ҲАМЗАМОНӢ ДАР ҶУМЛАИ МУРАККАБИ ТОБЕЪ БО ПАЙРАВИ МУБТАДО ВА ПУРКУНАНДА ДАР ЗАБОНҲОИ АНГЛИСӢ ВА ТОҶИКӢ

Ҷӯраева М.Н.

Илмҳои филология

ПЕШГИРИИ ДУ ШӮРИШ ДАР БУХОРО

Розиқзода А.Ш.

Илмҳои таърих ва археология

МАВҚЕИ ВОЖАҲОИ ТОҶИКӢ ДАР БУНЁДИ КАЛИМАҲОИ НАВ

Ҳикматуллоева Н.А.

Илмҳои филология
[12  >>