Ахбори ДДҲБСТ - 2022

ПРОБЛЕМАҲОИ ИЛМӢ-ҲУҚУҚИИ БУНЁДИ ҶОМЕАИ ИТТИЛООТӢ ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

Шокиров Ғайбулло Абдуллоевич

Илмҳои ҳуқуқ

ТАДҚИҚИ ТАЪРИХИ ХОНИГАРИИ ҚӮҚАНД ДАР ДАВРАИ ШӮРАВӢ

Турсунов Б.Р.

Илмҳои таърих ва археология

ОИД БА МАСЪАЛАИ 80- СОЛАГИИ ИМЗО ШУДАНИ СОЗИШНОМАИ ЛАҲИСТОНУ ШӮРАВӢ АЗ 30 ИЮЛИ СОЛИ 1941

Гришин Яков Яковлевич, Ахметкаримов Булат Гумарбаевич

Илмҳои сиёсат

НАЗАРИ МУТАФАККИРОНИ ТОҶИК БА ҒОЯИ ВОЛОИЯТИ ҲУҚУҚИ ИНСОН ВА АҲАМИЯТИ МУОСИРИ ОН (АСРҲОИ XI-XV)

Кенджаев Шухратджон Юсуфович

Илмҳои ҳуқуқ

НАЗАРИ МУТАФАККИРОНИ ТОҶИК БА ҒОЯИ ВОЛОИЯТИ ҲУҚУҚИ ИНСОН ВА АҲАМИЯТИ МУОСИРИ ОН (АСРҲОИ XI-XV)

Кенджаев Шухратджон Юсуфович

Илмҳои ҳуқуқ

НАҚШИ ДАВЛАТИ ДУНЯВӢ ДАР ТАНЗИМ ВА РАФЪИ БАРХӮРДҲО БАЙНИ ҚОНУН ВА ДИН: МАСОИЛИ НАЗАРИЯВӢ -ТАЪРИХӢ

Ҷавҳарова Мадина Мухторовна

Илмҳои ҳуқуқ

ЧАНД МУЛОҲИЗА ДАР БОРАИ ИСТИЛОҲИ “ИҶТИМОИГАРДОНӢ

Шокиров Т.С.

Илмҳои филология

БАЪЗЕ НАМУНАҲОИ НАҚДИ АДАБӢ ДАР “ТУҲФАИ СОМӢ”-И СОММИРЗОИ САФАВӢ

Маҳмадшоев М.М.

Илмҳои филология

ЧАНД МУЛОҲИЗА ДАР БОРАИ ЯК ВОҲИДИ ФРАЗЕОЛОГӢ

Шарипова Ш.М.

Илмҳои филология

УСУЛҲОИ АСОСИИ ТАРҶУМАИ МАҶОЗ ДАР АСАРИ Ҷ. ЛОНДОНА “МАРТИН ИДЕН” АЗ ЗАБОНИ АНГЛИСӢ БА ТОҶИКӢ

Сайфитдинова М.Р.

Илмҳои филология

ВИЖАГИҲОИ ҒАЗАЛҲОИ ИСТИҚБОЛИИ ВОҚИФИ ЛОҲУРӢ АЗ ҒАЗАЛИЁТИ НАЗИРИИ НИШОПУРӢ

Маҳмудзода О.Б.

Илмҳои филология

МУНОСИБАТҲОИ ҲАМЗАМОНӢ ДАР ҶУМЛАИ МУРАККАБИ ТОБЕЪ БО ПАЙРАВИ МУБТАДО ВА ПУРКУНАНДА ДАР ЗАБОНҲОИ АНГЛИСӢ ВА ТОҶИКӢ

Ҷӯраева М.Н.

Илмҳои филология
[12 3  >>