Нақши Ҷаббор Расулов дар рушди соҳаи кишоварзии Тоҷикистон (солҳои 50-ибтидои 80-уми асри ХХ)

Темиров Хушрӯзҷон Зарифович

Илмҳои таърих ва археология

Инъикоси ономастикаи таърихии Хоразм дар осори Абўрайҳон Берунӣ

Бобоев Юсуф Абдулхатович

Илмҳои таърих ва археология

Тасвирҳои парадоксӣ дар ғазалиёти Бедил

Нуралӣ Нуров

Илмҳои филология

Баҳсе дар шинохти осори аслии Айнулқузоти Ҳамадонӣ

Зоиров Ҳалимҷон

Илмҳои филология

Муруре ба тарҷумаи осори манзум (дар мисоли тарҷумаи ашъори шоирони қарнҳои Х-ХII)

Ҳамробоев Насимҷон Абдуллоҷонович

Илмҳои филология

Баъзе мулоҳизаҳо роҷеъ ба матншиносии мухаммаси Зоири Хуҷандӣ бар ғазали Бедил

Ҳомидова Шамсия Мирзорустамовна

Илмҳои филология

Морфемаи омонимии флективии “-er” дар забони англисӣ ва муодилҳои тоҷикии он

Усмонова Малоҳат Эҳсоновна

Илмҳои филология

Таснифи мавзӯии истилоҳоти махсуси мусиқишиносӣ дар забонҳои русию тоҷикӣ

Эшматова Илмия Сахобидиновна

Илмҳои филология

Пайвастшавии қисмҳои ҷумлаҳои мураккаб бо ёрии пайвандак ва бепайвандак дар забонҳои русӣ ва тоҷикӣ

Абдуллоева Саноатхон Шарифовна

Илмҳои филология

Омӯзиши синхронию қиёсии муносибатҳои мантиқию грамматикӣ дар ибораҳои забонҳои гуногунсохтор

Шеронов Бойирбой Ғозибоевич

Илмҳои филология

Мулоҳизаҳо дар бораи баъзе вижагиҳои тарҷумаи ВФ”Маснавии маънавӣ” ба забонҳои русию англисӣ

Муминова Шахзода

Илмҳои филология

Ҷараёни конъюнксионализатсия дар забони тоҷикӣ

Солихоҷаева Шаҳнозахон Анвархоҷаевна

Илмҳои филология
[12  >>  

Индексатсияи маҷалла

Дӯстони мо

Воридшави ба сомона

0873637
Имрӯз
Рӯзи гузашта
Ҳафтаи ҷорӣ
Ҳафтаи гузашта
Моҳи ҷорӣ
Моҳи гузашта
Ҳама рӯз
2945
4254
17574
23268
67216
95742
873637

Прогноз Сегодня
4632


IP-и Шумо3.227.254.12