Бахшҳои маҷалла

          - 07 .00. 00 ИЛМҲОИ ТАЪРИХ ва АРХЕОЛОГИЯ

- 10 .00. 00 ИЛМҲОИ ФИЛОЛОГИЯ

- ТАҚРИЗ ВА КИТОБИЁТ