Шумораи маҷалла - 3

АЗ ТАЪРИХИ ДИГАРГУНСОЗИҲОИ КИШОВАРЗӢ ДАР ҶМШС ТОҶИКИСТОН

Ҳомидзода Ф.М.

Илмҳои таърих ва археология

АНЪАНАИ ЗАБОНШИНОСИИ ТОҶИКӢ

Давлатбеки Хоҷа

Илмҳои филология

АСИММЕТРИЯ ДАР ТАРҶУМАИ БАДЕӢ (дар мисоли тарҷумаи “Наврӯзнома”-и Умар Хайём)

Мақсудов У.О.

Илмҳои филология

БАРАНДАҚИ ХУҶАНДӢ ВА МАВҚЕИ Ӯ ДАР АДАБИЁТИ ФОРСӢ-ТОҶИКӢ

Ҳоҷиев А.Қ.

Илмҳои филология

БАҲРИДДИН АЗИЗӢ ВА БАҲС ДАР АТРОФИ “НАМУНАИ АДАБИЁТИ ТОҶИК”-И САДРИДДИН АЙНӢ

Носиров О.О.

Илмҳои филология

ВИЖАГИҲОИ ШАРҲИ МАЪНО ДАР ФАРҲАНГҲОИ МУОСИРИ ТАФСИРИИ ЗАБОНИ ТОҶИКӢ (1969, 2010, 2011)

Мамадназаров А.

Илмҳои филология

ШИНОХТИ КАМОЛИ ХУҶАНДӢ ДАР ИТОЛИЁ: НУСХАҲО, ТАДҚИҚОТ ВА ТАРҶУМАҲО

Гейзер А., Мирзоюнус М. (Ходжаева)

Илмҳои филология

КОВИШҲОИ БОСТОНШИНОСӢ ВА БОЗЁФТИ СИККАҲОИ КУШОНӢ ДАР ШАҲРКАДАИ ҒАРАВҚАЛЪА

Каримдодов М.З.

Илмҳои таърих ва археология

МИСРАЪҲОИ АРАБӢ ДАР МАКТУБОТИ АЙНУЛҚУЗОТИ ҲАМАДОНӢ

Зоиров Ҳ.З.

Илмҳои филология

НАМУДҲОИ ҶАМЪБАНДИИ АРАБӢ ДАР «САФАРНОМА» - И НОСИРИ ХУСРАВ

Маликова Н.Н.

Илмҳои филология

ТАШКИЛИ ФАЪОЛИЯТИ ПЕШГИРИКУНАНДАИ МАҚОМОТИ МИЛИТСИЯИ ВМКБ БАЙНИ НОБОЛИҒОН ДАР ДАВРАИ СОЛҲОИ 50-60-УМИ АСРИ ГУЗАШТА

Имомёрбеков А., Каримзода О.К.

Илмҳои таърих ва археология

РУШДИ СОХТОРИ ИҶТИМОИИ ҶАМЪИЯТ ВА ТАШКИЛИ КОР БО ҶАВОНОН ДАР ҶУМҲУРИИ ДОҒИСТОН ДАР СОЛҲОИ 70-80-УМИ АСРИ ХХ

Шахбанов А.М.

Илмҳои таърих ва археология
[12  >>