Шумораи маҷалла - 4

Баъзе мулоҳизаҳо оид ба макон ва нақши пайвандакҳои тобеъкунанда дар «Тўҳфат-ул-хонӣ»-и Муҳаммад Вафои Карминагӣ

Ашрапов Баҳодурҷон Пўлотович

Илмҳои филология

Айёми пирўзии тамаддуни ориёӣ

Ҳасанов Абдуҷамол

Илмҳои филология

Роҷеъ ба таърихи варзиши занона дар Тоҷикистон: камонварӣ

Қосимова Манижа Соҳибҷоновна

Илмҳои таърих ва археология

Калимасозии вожаи соматикии «дил» дар ашъори Фарзона

Алишерзода Фарзона

Илмҳои филология

Нашри деринтизор. Тақриз ба “Осори мунтахаб”-и Сайфуддини Исфарангӣ

Самеев Абдумавлон

Тақриз ва китобиёт

Баъзе масъалаҳои этногенез, равандҳои этникию фарҳангӣ ва ташаккули топонимҳои Фарғонаи қадим ва асримиёнагӣ

Аюбов Абдусалом Рауфович

Илмҳои таърих ва археология

Дар бораи низоми обтаъминкунӣ ва баъзе иншоотҳои муҳандисию истеҳсолии қарнҳои XIX-XX дар ҳудуди Тоҷикистон

Мамаҷонова Салия Мамаҷоновна

Илмҳои таърих ва археология

Соматизмҳо дар ибораҳои устувори ашъори Камоли Хуҷандӣ

Собирова Мухбира Аҳмадовна

Илмҳои филология

Сотсиологияи моликият: моликиятро он чӣ гуна бояд омўзад?

Неугодников Алексей Павлович

Илмҳои фалсафа

Таърихнигории муносибатҳои мутақобилаи Ҷумҳурии Тоҷикистон бо САҲА

Солихоҷаева Саидахон Анвархоҷаевна

Илмҳои таърих ва археология

Тақриз ба китоби С. Сулаймонӣ “Фарҳанги арабӣ-тоҷикӣ”

Ғиёсов Нурулло Исматович

Тақриз ва китобиёт

Шеваҳои шоиронаи корбурди таъбироти хоси фарҳанг ва ирфони ҳиндӣ дар девони Бедил

Нурали Нуров

Илмҳои филология
[12  >>