0.0/5 овоз (0 овозҳо)

Роҷеъ ба таърихи варзиши занона дар Тоҷикистон: камонварӣ

Муаллиф (он)

Қосимова Манижа Соҳибҷоновна

Чакидаи мақола

Мақолаи мазкур ба баррасии мушкилоти варзиши занон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бахшида шудааст. Додаҳои оморӣ нишон медиҳанд, ки фоизи иштироки занон дар варзиш дар Тоҷикистон хеле паст мебошад. Дар Тоҷикистон барои фаъол кардани варзиши занон лоиҳа таҳия карда мешавад. Муаллиф оид ба дастовардҳои занони Тоҷикистон дар камонварӣ маълумоти ҷолиб зикр мекунад. Дар давраи шўравӣ, варзишгар аз Тоҷикистон - З. Рустамова, нахустин зане буд, ки дар ҷемпионати ҷаҳон оид ба камонварӣ ҷои якумро ишғол кард, ҳамчунин ҷоизадори Бозиҳои олимпӣ гардид.  Занони камонвар Г.Пўлотова, Н. Набиева, Л. Сатторова, Ф. Зубайдова, Л.Валихоҷаева ва дигарон борҳо дар мусобиқаҳои бонуфуз дастболо шудаанд. Варзиши камонварии занона дар Тоҷикистон барои рушди босуръат имкониятҳои назаррас дорад. Муаллиф дар асоси омўзиши таҷрибаи таърихӣ ба хулоса расидааст, ки барои ҷалби фаъолонаи занони Тоҷикистон ба рушди варзиш  камонварӣ беҳтарин намуди варзиш мебошад.

Калидвожаҳо

таърихи варзиш, камонварӣ, варзиши занона, занони камонвари Точикистон, дурнамои рушди камонварӣ дар ҶТ 

Пайнавишт

1.    Бустонова Н.Д. Участие женщин Таджикистана в физкультурном движении (1955-1985 гг.): дисс. канд. ист. наук/ Ниссо Джумаевна Бустонова. - Душанбе, 1995.  – 217 с.

2.    Выступление Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона на совещании со спортсменами страны. - Душанбе, 20 декабря 2010 г. //Народная газета. – 2010. - 24 декабря.

3.    Закон Республики Таджикистан «О физической культуре и спорте». – Душанбе, 2007. – 17 с.

4.    Зикриёева М.Ф. Историография проблемы женщин Таджикистана/ М.Ф. Зикриёева. – Душанбе: Ирфон, 2001. – 340 с.

5.    Касымова М. Из истории лучного спорта в Таджикистане /М. Касымова //Вестник ТГУПБП. Серия гуманитарны наук. – №4. 2016. – С.23-31.

6.    Расулзода В. Зебунисо (Очерк о чемпионке мира З. Рустамовой) / В. Расулзода. - Душанбе, 1979. – 28 с.

7.    Рустамова З. Быстрее! Выше! Сильнее! / З. Рустамова. - М., 2001. – 168 с.

8.    Стрельба из лука. Примерная программа спортивной подготовки для детско-юношеских спортивных школ, специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва и школы высшего спортивного мастерства. – М., 2006. – 135 с.

9.     Стрельба из лука: Программа для ДЮСШ, СДЮШОР и ШВСМ. – М., 1990. – 48 с.

10.               Цинкер В.М. Физиологические и методологические основы развития двигательных качеств спортсменов: учебное пособие/В.М. Ценкер. – Улан-Удэ, 2011. – 216 с.

11.               Шамсиддинов М. Агар зан-бону сарритаи варзиш месиришт //М. Шамсиддинов. - Душанбе, 2011. – 244 с.

12.               Шилин Ю.Н. Тактическая подготовка стрелков из лука / Ю.Н. Шилин. – М., 2005. – 146 с.

13.               Шофакирова Р.М. Образ женщины-матери в «Шах-наме» /Р.М. Шофакирова: автореф. дисс. канд. филол. наук/ 10.00.03. Шофакирова Ришонгул Мирсаидовна. – Душанбе, 2004. – 26 с.

14.               Шукроев К. Наши спортсменки / К.Шукроев. - Душанбе, 1985. – 98 с.

Таърихи нашр

Вторник, 20 Февраль 2018