Шумораи маҷалла - 1

Муносибатҳои дипломатии хонигарии Қӯқанд бо Империяи Син

Турсунов Бӯстон Раҳмонович

Илмҳои таърих ва археология

Мавқеи калимаҳои мураккаби соматикӣ дар ашъори Фаррухии Систонӣ

Абдуллоева Гулноза

Илмҳои филология

Назаре ба таркиби луғавии «Ҷаҳоннома»

Ғиёсов Нурулло Исматович, Қодирова Фирӯза Рустамовна

Илмҳои филология

Оид ба мақоми ҷузъи қиёсӣ дар созмони калимаҳои мураккаб

Савринисо Ғанизода

Илмҳои филология

Робитаи аносири ёвари сервазифаи осори садаҳои Х-ХIII бо гўишҳои ҷанубии забони тоҷикӣ

Қӯрғонов Зоҳид Деҳқонович

Илмҳои филология

Нақши омӯзгорони Ҷумҳурии Тоҷикистон дар амалӣ гардонидани ислоҳоти низоми маориф (дар солҳои 1991-2011)

Мансурова Мунзифа Акмаловна

Илмҳои таърих ва археология

Саҳми дабирони эронӣ дар рушди номанигории арабӣ

Шокиров Ҷамшед Валиевич

Илмҳои филология

Вижагии ташаккули эмфазаи унсурҳои забонӣ дар фарҳангҳои забонии русӣ ва тоҷикӣ

Самадова Раъно Ахунбабаевна

Илмҳои филология

Сермаъноии композитҳои навъи Татпуруша дар назми Бедил (дар мисоли композитҳои “калимаи тоҷикӣ+калимаи тоҷикӣ”)

Олимҷонов Мӯсо Обидович

Илмҳои филология

Такмили сохторӣ ва бандубасти «Ёддоштҳо»-и С.Айнӣ

Шамшоди Ҷамшед

Илмҳои филология

Тағйири ҳол ва таъсири он дар шеъри Саноӣ

Солеҳов Мирзо Одинаевич

Илмҳои филология

Технологонии фаъолияти иттилооотӣ: масоил ва дурнамо

Куликовский Алексей Владимирович

Илмҳои филология
[12  >>