Шумораи маҷалла - 1

«АҲДИ БОШУКӮҲ» ДАР ТАЪРИХИ РАВОБИТИ ТОҶИКИСТОНУ ФАРОНСА (МАРҲИЛАИ ЯКУМ: СОЛҲОИ 2018-2020)

Шарифзода Ф.А.

Илмҳои таърих ва археология

АЗ ГУЗАШТАИ ДУРИ ЯК ВОЖАИ НОШИНОХТАИ АШЪОРИ РӮДАКӢ

Ҳасанзода А.А.

Илмҳои филология

БАЪЗЕ ВИЖАГИҲОИ ЛЕКСИКАИ ТОҶИКИИ «МУҚАДДИМАТ-УЛ-АДАБ»-И ЗАМАХШАРӢ

Нуруллозода Ф., Низомова С.И.

Илмҳои филология

БАЪЗЕ МУЛОҲИЗАҲО ПЕРОМУНИ САТҲИ БАРНОМАҲОИ ТЕЛЕВИЗИОНҲОИ МАҲАЛЛӢ

Бобоҷонова Р.М.

Илмҳои филология

ВЕЖАГИҲОИ БАДЕӢ ВА МАВЗУИИ РУБОИЁТИ САДРИДДИНИ ХУҶАНДӢ

Ҳоҷиев А.Қ.

Илмҳои филология

ИТТИҲОДҲОИ ИСТЕҲСОЛӢ ВА ФАЪОЛИЯТИ ОНҲО ДАР ТОҶИКИСТОНИ ШИМОЛӢ (1924-1935)

Исмоилов У.Ш.

Илмҳои таърих ва археология

РОҶЕЪ БА БАЪЗЕ ХУСУСИЯТҲОИ ҶОНИШИНҲОИ ИШОРАТӢ ДАР ЗАБОНҲОИ АНГЛИСӢ ВА ТОҶИКӢ

Сангинова Ш.А.

Илмҳои филология

ОИД БА ФЕЪЛҲОИ СОХТАИ САБАБӢ ДАР ЗАБОНҲОИ ТОҶИКӢ ВА АНГЛИСӢ

Хомидова М.Н.

Илмҳои филология

АЗ ТАЪРИХИ БУНЁД ВА ФАЪОЛИЯТИ САЛЛОХХОНАИ ШИРКАТИ ДЮРШМИДТ ДАР ХУҶАНД (ОХИРИ АСРИ XIX - АВВАЛИ АСРИ XX)

Махсудова М.Г.

Илмҳои таърих ва археология

НАҚШИ КАЛИМАСОЗӢ ВА МАЪНИОФАРИИ ПЕШВАНДҲОИ ФЕЪЛСОЗИ ТОҶИКӢ ВА МУОДИЛИ АНГЛИСИИ ОНҲО

Набиҷонова З.А.

Илмҳои филология

НАВВОЖАҲО ДАР ЛЕКСИКАИ ЗАБОНИ МУОСИРИ ТОҶИКӢ (ДАВРАИ ИСТИҚЛОЛИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН)

Молчанова Е.К.

Илмҳои филология

ДАР БОРАИ ВАЗЪИ ТАҲСИЛОТИ МИЁНАИ МАХСУСИ ТИББӢ ДАР ТОҶИКИСТОНИ ШИМОЛӢ ДАР СОЛҲОИ БОЗСОЗИИ ГОРБАЧЁВӢ

Абдуллоев С.А.

Илмҳои таърих ва археология
[12  >>