Шумораи маҷалла - 4

Номаҳои Соинуддини Хуҷандӣ

Мирзоев С.Х.

Илмҳои филология

Баъзе андешаҳо оид ба ҷанбаҳои таърихнигории эҷодиёти Садриддин Айнӣ

Каримзода О.К.(Каримов О.К)

Илмҳои таърих ва археология

ВИЖАГИҲОИ КОРБАСТИ АВРУПОИЗМҲО ДАР ЛАҲҶАИ ХУҶАНД (дар мисоли эҷодиёти Анвар Олим)

Тиллохоҷаева М.Н., Хоҷаева М.О.

Илмҳои филология

Ду таҳрири романи “Фирдавсӣ”- и С. Улуғзода

Мурувватиён Ҷ.Ҷ.

Илмҳои филология

Инсони комил дар ашъори Камоли Хуҷандӣ

Ғаффорова У.А.

Илмҳои филология

КАЛИМАҲОИ ИФОДАГАРИ АСБОБҲОИ МУСИҚӢ ВА САВТУ НАВО ДАР «ХАМСА»-И НИЗОМИИ ГАНҶАВӢ

Бобоҷонова Д.А.

Илмҳои филология

Марҳилаи муҳим дар самти раҳоӣ ёфтани Тоҷикистон аз бунбасти коммуникатсионӣ

Шарифзода А.

Илмҳои таърих ва археология

МУҲОВАРА ВА ВЕЖАГИҲОИ ФАРҲАНГНИГОРИИ ОН

Шокиров Т.С.

Илмҳои филология

НАҚШИ ВОЖАҲОИ СОМАТИКӢ ДАР ТАШАККУЛИ ИБОРАҲОИ СИНТАКСИСИИ АШЪОРИ ФАРЗОНА ДАР ҚИЁС БО «МАСНАВИИ МАЪНАВӢ»-И ҶАЛОЛУДДИНИ БАЛХӢ

Алишерзода Ф.

Илмҳои филология

ОИД БА МАСОИЛИ НАЗАРИЯВӢ ВА АМАЛИИ ТАДВИНИ ФАРҲАНГҲОИ ЭНСИКЛОПЕДӢ

Ғиёсов Н.И.,Нуруллозода Ф.

Илмҳои филология

Пажӯҳише дар матншиносии рубоиёти Назирии Нишопурӣ

Маҳмудзода О.Б.

Илмҳои филология

Дурнамои амалкарди рӯзноманигорӣ: нақши технологияҳои муосир дар фаъолияти ВАО дар Қирғизистон

Куликовский А.В.

Илмҳои филология
[12  >>