Шумораи маҷалла - 2

ҲАФРИЁТИ БОСТОНШИНОСӢ ДАР ҚАЛЪАИ ХУҶАНД

Раҳимов Н.Т.

Илмҳои таърих ва археология

АСИММЕТРИЯИ БАЙНИЗАБОНӢ ДАР ТАРҶУМАИ МАТНҲОИ МАНЗУМИ БАДЕӢ

Мақсудов У.О.

Илмҳои филология

БАЪЗЕ МУЛОҲИЗАҲО РОҶЕЪ БА АНЪАНА ВА МАРОСИМҲОИ ОИЛАВИИ ТОҶИКОН

Исомитдинов Ж.Б., Шарипов Д.С.

Илмҳои таърих ва археология

БАЪЗЕ МУЛОҲИЗАҲО РОҶЕЪ БА ТАЪМИНИ СИЁСАТИ ГЕНДЕРӢ ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

Юсупова З.Ш.

Илмҳои таърих ва археология

ИМКОНИ ҶОРӢ КАРДАНИ РУНЕТИ МУХТОР ВА НАҚШИ ОН ДАР ТАЪМИНИ АМНИЯТИ ИТТИЛООТИИ ИИАО

Куликовский А.В.

Илмҳои филология

МАСОИЛИ ТАҲҚИҚИ АДАБИЁТИ ТОҶИК ДАР МАМОЛИКИ АРАБ

Каримова Шоҳона Толибовна

Илмҳои филология

МАСОИЛИ ТАҲҚИҚИ АДАБИЁТИ ТОҶИК ДАР МАМОЛИКИ АРАБ

Каримова Шоҳона Толибовна

Илмҳои филология

МАСОИЛИ ТАҲҚИҚИ АДАБИЁТИ ТОҶИК ДАР МАМОЛИКИ АРАБ

Каримова Шоҳона Толибовна

Илмҳои филология

ДОҒ – МАЗМУНСОЗТАРИН УНСУРИ ШЕЪРИ ЗУҲУРИИ ТУРШЕЗӢ

Шарипов Ш.Р.

Илмҳои филология

МАВҚЕИ ТАРКИББАНД ДАР ДЕВОНИ НАЗИРИИ НИШОПУРӢ

Маҳмудзода О.Б.

Илмҳои филология

МАСЪАЛАҲОИ МАТНШИНОСИИ ЯК ҲИКОЯТИ “БӮСТОН”

Сатторова Н.М.

Илмҳои филология

МАҚОМИ КАЛИМАҲОИ МУРАККАБ ДАР НАЗМИ БЕДИЛ

Олимджонов М.О.

Илмҳои филология
[12  >>