Шумораи маҷалла - 2

Вожаҳои куҳан дар низоми топонимикаи садаи миёнаи Кўҳистони Масчоҳ

Одинаев Абдуманнон

Илмҳои филология

Воситаи имплитситии ифодаи муносибатҳои сабаб ва натиҷа дар қолабҳои масдарӣ ва герундиалӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ

Эшонқулова Муслима Бахтиёровна

Илмҳои филология

Мудофаи қахрамононаи қалъаи Маҳрам ва аҳамияти он дар таърихи Хонигарии Қўқанд

Турсунов Бўстон Раҳмонович

Илмҳои таърих ва археология

Дар бораи маонии як рубоии устод Рўдакӣ

Юлдошев Абдулло Қурбонмаматович

Илмҳои филология

Гуногуншаклии намудҳои муносибати лексика байни ҷузъҳои воҳидҳои сохтори контексти бадеӣ

Ҷумаева Манзура Мамадовна

Илмҳои филология

Муҳаммад Сайфиддинович Осимӣ дар вазифаи вазири маорифи ҶШС Тоҷикистон: солҳои 1962-1965

Пулoтова Мунзифа Абдусатторовна

Илмҳои таърих ва археология

Нақди шеър дар баҳси ду шоир

Аъзамзод С (Аъзамов С.), Раджабов Б.

Илмҳои филология

Дар бораи хусусияти умумихалқии истифодаи баъзе истилоҳоти хешутаборӣ ва вижагиҳои функсионалию семантикии онҳо дар забонҳои сохти грамматикиашон мухталиф

Эгамназаров Ҳамза Ҳақназарович

Илмҳои филология

Роҷеъ ба категорияи замони ҳозираи феъл дар забонҳои англисӣ ва тоҷикӣ англисӣ

Исматуллоев Ҳусенбой Очилович

Илмҳои филология

Саҳми муҳаққиқони хориҷӣ дар таҳқиқи Саразм

Раҳимов Набиҷон Турдиалиевич

Илмҳои таърих ва археология

Таносуби функсионалии маъно дар универб

Савринисо Ғанизода

Илмҳои филология

Татбиқи қонуни забони давлатӣ дар қонунгузорӣ

Шокиров Туғрал Сироҷович

Илмҳои филология
[12  >>