0.0/5 овоз (0 овозҳо)

Муҳаммад Сайфиддинович Осимӣ дар вазифаи вазири маорифи ҶШС Тоҷикистон: солҳои 1962-1965

Муаллиф (он)

Пулoтова Мунзифа Абдусатторовна

Чакидаи мақола

Фаъолияти олими маъруф академик Муҳаммад Сайфиддинович Осимӣ ҳамчун вазири маорифи ҶШС Тоҷикистон мавриди баррасӣ қарор гирифтааст. Ў соли 1962 ба ин вазифа таъин гардида буд. Зикр шудааст, ки дар ин давра  баланд бардоштани сатҳи таҳсилоти умумии халқи мо талаботи айнии ҷомеа ба шумор мерафт. Солҳои 60-70-уми асри ХХ дар мамлакат маълумоти ҳатмии ҳаштсола, сипас таҳсилоти умумии миёна ҷорӣ карда шуд. Дар бораи фаъолияти М.Осимӣ оид ба сохтмони  мактабҳои шаҳрию деҳот, интернатҳо барои бачагони боистеъдод, ташкили мактаб ва гурўҳҳои рўзаш бардавом, кушодани институтҳои такмили  ихтисоси муаллимон, ташкили мубодилаи таҷриба бо омўзгорони беҳтарин мактабҳои мамлакат муфассал сухан рафтааст. Фаъолияти олим оид ба ташкили бозомўзии омўзгорон, тавсеаи контингенти омўзгорон ва хонандагон, ба таҳсил фаро гирифтани  духтарони маҳаллӣ тавсиф шудааст.

Калидвожаҳо

Муҳаммад Осимӣ, вазири маорифи ҶШС Тоҷикистон, таълими ҳаштсола, гурўҳи машғулияташ бардавом, интернат, мактабҳои деҳот, бо таҳсил фаро гирифтани духтарон

Пайнавишт

1. Выступление Президента РТ по случаю 20-летия Дня государственной незави-симости Республики Таджикистан // Чумхурият. - 2011. -13 сент. С.1.

2. Шукуров М.Р. Культурная жизнь Таджикистана в период развитого социа-лизма. - Душанбе: Ирфон, 1980. - С.17.

3. Усмонов А. Становление и развитие таджикской советской культуры (1917-1991 гг.): дисс…доктора ист. наук. - Душанбе, 2018. - С.200.

4. Справочник партийного работника. - М., 1966.- Вып. 6. С. 357-358.

5. Шукуров М.Р. Культурная жизнь Таджикистана в период развитого социа-лизма. – Душанбе: Ирфон, 1980. - 240 с.

6. Академик Мухаммад Асимов (Осими) – выдающийся ученый, общественный деятель и гуманист. – Худжанд: Изд. им. Рахима Джалила, 2000. –295 с. 

7.Академия наук Таджикской ССР. –Душанбе, 1979.-323 с.

8 . Шарипов Ш. Муҳаммад Осимӣ–мутаффаккир//Ҳақиқати Ленинобод. 2000. -16 сентябр.- С.3.

Таърихи нашр

Четверг, 17 Сентябрь 2020