Шумораи маҷалла - 4

Ягонагиҳои антропонимӣ ва аломатҳои баҳодиҳандаи онҳо дар таркибиҳои гурӯҳи «номвожа+лақаб»

Иброҳимова Гулнора Ҳайдаровна

Илмҳои филология

Ба исм гузаштани сифати феълӣ дар забони тоҷикӣ ва муодилҳои англисии он

Атаева Ҳафизахон Ғафоровна, Алимухамедова Нигина Тоҳирҷоновна

Илмҳои филология

Саҳми конфессияҳои мазҳабӣ дар рушди фарҳанги маънавии ҶТ

Раҳимова Насибахон Ҳасановна

Илмҳои таърих ва археология

Хонигарии Қӯқанд дар давраи ҳукмронии Муҳаммад Али-хон (сс. 1822-1842).

Турсунов Бӯстон Раҳмонович

Илмҳои таърих ва археология

Ҳамкории байниминтақавӣ – шакли нав дар муносибатҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон бо Федератсияи Русия

Алиҷонова Адиба Ҳамидовна

Илмҳои таърих ва археология

Нақши ду пасванди маконсоз дар ташаккули вожаҳои сохтаи нодир дар ашъори Фарзона

Хоҷаева Марворид

Илмҳои филология

Нақши Пешвои миллат дар рушди иқтисодиёти Тоҷикистон

Шарифзода Абдуфаттоҳ, Шарифзода Маҳина Толиб

Илмҳои таърих ва археология

Барномаҳои радиои «Киргиз радиосу» дар оғози ҳазорсолаи нав (солҳои 2000-ум)

Султанова Жипар Оморовна

Илмҳои филология

Достони марям дар «Қасидаи тарсоия»-и Хоқонии Шервонӣ

Абдуҷабборова Мадина Абдуфаёзовна

Илмҳои филология

Тарзҳои кўчидани маънои калима дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ

Азимова Матлюба Нуритдинова

Илмҳои филология

Фанни бадеъ ва моҳияти он

Юсуфов Умриддин

Илмҳои филология

Донишҳои филологӣ: истифода дар кори бойгонӣ. Маводи бойгонӣ чун объекти тадқиқи забоншиносӣ ва адабиётшиносӣ

Ястребов-Пестрицкий Михаил Сергеевич

Илмҳои филология
[12  >>