0.0/5 овоз (0 овозҳо)

Роҷеъ ба ҳамроҳшавии қирғизҳои Тиёншони Марказӣ ба Русия

Муаллиф (он)

Бокоев Каныбек Сейтакунович

Чакидаи мақола

Дар мақола бори аввал ҳуҷҷатҳои таърихии вобаста ба ҳамроҳшавии қирғизҳои Тиён Шони марказӣ (сарзамини имрўзаи вилояти Нарыни Ҷумҳурии Қирғизистон) ба империяи Рус таҳлилу баррасӣ шудааст. Муаллиф дар асоси суратҷаласаи байналхалқии русу-хитоии Чугучак масъалаи ба ду қисм ҷудо намудани сарҳади Торугарт-Ашуро асоснок мекунад. Мақола пайдарҳамии ба вуқўъ омадани ҳодисаҳоро вобаста ба ҳамроҳшавии қирғизҳо ба империяи Рус ва ташкилёбии волости Черикро бозгў мекунад. Ҳамчунин дар бораи фаъолият ва корномаҳои Каримшакхон ва Турдике ботур маълумот оварда шудааст. Дар мақола дар асоси факту рақамҳо замони дохилшавии Русия ба заминҳои қирғиз, зинаҳои барҳам додани ҷангҳои дохилию байниҳамдигарӣ, эҷоди шароити мусоид барои ваҳдати халқҳо ва оғози роҳи дарози расидан ба истиқлолияти давлатӣ нишон дода шудааст.

Калидвожаҳо

қабилаҳои Тиён Шони марказӣ, суратҷаласаи(протоколи) байналхалқии Чугучак, империяи Русия, ҳамроҳшавӣ ба Русия, волости Черик, Карымшак-хон, Турдике-ботур

Пайнавишт

1.    Джамгерчинов Б. Киргизы в эпоху Ормон-хана. – Бишкек, 1998.- 62 с.

Токтоналиев Ж. Хан Ормон. - Бишкек: Кыргызстан, 2000.-С.186; Бокоев К.С. Ажыбек - национальный герой. //Кыргыз Туусу, Бишкек. -11-13 декабря 2001 г. С. 6. // Вестник Президента Кыргызской Республики, Бишкек.-№20.(40).- октябрь 2003.- С. 55-57; Омурбеков Т.Н. Боромбай. Инновационный центр «АРХИ», Бишкек. -2003.- С. 24.

2.    Джамгерчинов Б. Присоединение Киргизии к России.- М.,1959.- 444 с.;

Омурбектегин Токторбек, Чоротегин Тынчтыкбек. Завоевание Северного Кыргыстана Россией. – Бишкек, 1992. - С.20;  Бокоев К.С. Место великих личностей от Нарына до Кашгара в истории кыргызов и их государственная деятельность (конец ХIХ – начало ХХ вв.). – Бишкек, 2010. - С.194-237.

3. Осмонов О. История Кыргызстана (справочник).- Бишкек, 2003.-364 с.

4. Министерство иностранных дел Кыргызской Республики. Материалы и документы по кыргызско-китайской государственной границе. – Бишкек, 2003.- С. 60-61.;

Нарынская область (энциклопедия).- Бишкек, 1999.-С.321.

5. Бокоев К.С. Встреча с Жусуп Мамаем на Артыше. – Бишкек, 2015.- С.72-75.

6. Акаев А.А. Кыргызская государственность и народный эпос “Манас”. - Бишкек, 2003.- С.166-288.; Усенбаев К.У. Ормон-хан. – Бишкек, 1999.- С. 68-69.

7. Сайф ад-дин ибн дамулло Шах Аббас Аксыкенти и его сын Нурмухаммед/ в кн.

“Мажму-атут-товарих”. – Бишкек: Акыл, 1996.

8. Бернштам А.Н. Избранные труды по археологии и истории кыргызов и Кыргызстана. - Бишкек, 2004. - 452 с.

9. Аттокуров С. Кыргызская санжыра. - Бишкек.1995.- 215 с.

10. Осмоналы Сыдык. Мухтасар тарих кыргызиа. Тарых кыргыз Шадманиа.- Бишкек, 2014. - 57 с.

Таърихи нашр

Пятница, 31 Март 2017