Шумораи маҷалла - 1

АШЪОРИ ИҶТИМОИИ ШОИРОНИ ҲАВЗАИ АДАБИИ ХӮҚАНД ВА ВИЖАГИҲОИ НАҚДИ ОН

Охунҷонова Н.Р.

Илмҳои филология

ИМКОНИЯТҲОИ АМАЛИГАРДОНИИ ПРИНСИПИ ЧАНДАНДЕШӢ ДАР ФАЗОИ ИТТИЛООТИИ ҚИРҒИЗИСТОН

Слободянюк Н.Л.

Илмҳои филология

КОРБУРДИ КАЛИМАҲОИ МУРАККАБИ СОМАТИКӢ ДАР АШЪОРИ УНСУРИИ БАЛХӢ

Абдуллоева Г.

Илмҳои филология

МАНБАИ МУҲИМИ ТАҲҚИҚИ ФРАЗЕОЛОГИЯ

Воҳидова Н.А.

Илмҳои филология

МУЛОҲИЗАҲО ДАР БОРАИ РУБОИЁТИ ЗИЁУДДИНИ ХУҶАНДӢ

Ҳоҷиев А.Қ.

Илмҳои филология

МУРОДИФ ШУДАНИ ФЕЪЛҲО ДАР ОСОРИ БАҲМАНЁР

Юсупова М.Д.

Илмҳои филология

НАҚШИ КАЛИМАҲОИ МАТРУК ДАР ТАШАККУЛИ КОМПОЗИТҲОИ НАВЪИ ТАТПУРУША ДАР НАЗМИ БЕДИЛ

Олимҷонов М.О.

Илмҳои филология

НУСХАШИНОСИИ “ҲУМОЙ ВА ҲУМОЮН”-И ХОҶУИ КИРМОНӢ

Тоҷибоев Ш.Ғ., Ашўрова М.М.

Илмҳои филология

ДАР БОРАИ ВАЗЪИ ИҚТИДОРИ КАДРИИ ДОНИШГОҲҲОИ ВИЛОЯТИ СУҒД ДАР СОЛҲОИ 1991-2011

Ӯлмасова М.А.

Илмҳои таърих ва археология

ОЗОДИ БАЛГИРОМӢ ВА МАСОИЛИ НАҚДУ СУХАНСАНҶӢ ДАР «ДЕВОН»-И Ӯ

Абдуллоев Р.Х.

Илмҳои филология

ВАЗЪИЯТИ СИЁСӢ ДАР МИНТАҚАИ ҒУР ДАР ЗАМОНИ УСТУВОРШАВИИ СУЛОЛАИ ШИНАСБОНИЁН (АЗ МИЁНАИ АСРИ VII ТО ИБТИДОИ АСРИ Х)

Шарипов М.М.

Илмҳои таърих ва археология

ФАРҚИ ГЕРУНДИЙ ВА ИСМИ ФЕЪЛИИ ЗАБОНИ АНГЛИСӢ ВА МУОДИЛҲОИ ТОҶИКИИ ОНҲО

Сабуров А.С.

Илмҳои филология
[12  >>